Recent content by Mordecai & Rigby

 1. Grammar [OU] Offensive Stealth Rock Kommo-o (revamp) (GP 2/3)

  Estoy listo para el siguiente gp
 2. Oki doki

  Oki doki
 3. Oki doki

  Oki doki
 4. Or now

  Or now
 5. 2:00 pm today? I'm gmt-5

  2:00 pm today? I'm gmt-5
 6. Srry for the waiting. The traffic ;__;

  Srry for the waiting. The traffic ;__;
 7. I'm here.

  I'm here.
 8. No man. I'm sleeping in this hour.

  No man. I'm sleeping in this hour.
 9. We can play 9:00 pm in your gmt (2:00 pm in my gmt so in this hour we can play) for me tomorrow...

  We can play 9:00 pm in your gmt (2:00 pm in my gmt so in this hour we can play) for me tomorrow. Or if you want now.
 10. 20:00 pm in your gmt

  20:00 pm in your gmt
 11. 8:00pm in your gmt. Today

  8:00pm in your gmt. Today
 12. I'm gmt-5 so.. What about 19:00 pm today?

  I'm gmt-5 so.. What about 19:00 pm today?
 13. My account is clorodulce

  My account is clorodulce
 14. Oki doki

  Oki doki
Top