Smogon Forums

Oro e Diamanti
Oro e Diamanti
gmt+2 and week-end probably
naruto(sage)
naruto(sage)
Alright let's do Saturday
Oro e Diamanti
Oro e Diamanti
Alright good 23pm my time ?
naruto(sage)
Oro e Diamanti
Oro e Diamanti
u there
naruto(sage)
naruto(sage)
Give me 30 minutes
Oro e Diamanti
Oro e Diamanti
Oro e Diamanti
im waiting yet 30min , i have uu open at midnight
Oro e Diamanti
Oro e Diamanti
will wait *
Top