Smogon Forums

pokeisfun
pokeisfun
Okay! How about 10am your time on Sunday?
Top