OFFICIAL SMOGON VGC 17 TOURNAMENT R7 [Extension Deadline 4/4] [See Post 154]

standings for flight 1

standings for flight 2

deadline 11:59PM EST 4/1

you're locked into your most recent team submission

i included activity calls and coin flips into this and dropped inactive users

FLIGHT 1

JonoTv v. Zelda
ralfdude90
v. RenéVGC
DarkAssassin v. Mx0
megagen10 v. Nails
Wet Prince
v. Wuhu
Maxx C v. DrakonVGC
leimin v. Stax
Rayzark
v. Harambe
Mr.GX v. PinkSylvie
megathorn v. squirrelboyVGC
Feis v. Paradoxical Stone
Xloudman
v. silverscavenger09
Nozelite v. mrbopper
Flynned' v. Level 56
Ezrael
v. HibikiVGC
rpindahouse v. SaagAloo
Serapis v. Dynanimus
Vibez v. Cybertron
Clemens v. Banta
JUNIO v. Unreality
Brady1225
v. Psynergy
Der Dreckige Dan v. Shadow30
-Tsunami- v. Kali_
Maddo v. LordGioppino
Wid
v. AleK97
Deathstroke v. Exiline
Porengan v. Felipe Ide
Fumito v. pokemura
shabarai v. Matame
ZettaiMan v. GoogleDad
Nido-Rus
v. Yofo17
TheSaxlad v. Benyay
Spitzkopf Larry v. Jwanie
nardd v. PoliLoco
Energy
v. CableVGC
Kasoman v. zephyrr
Zekira v. Infinity.Cypher
Pyreon v. Victinixy
P3DS v. keyboredom
DennisEG v. Pohjis
Ksh13 v. catme
Knappi
v. Tremendo Dude
TrickSage v. DeltaVGC
Aree v. nvakna
Kudasai v. TheFourthChaser
MogarVGC v. Memoric
Powertxo v. Pidge
dongsong v. Jhon
miltankmilk v. Tiddvicious
ExperimentGX v. Massi
Ludicolo7 v. PokemonmasterTj
ansena v. LordTheodore
Asim12
v. DeagleBeagle
JZG v. pkfly103
Darkdevil v. Steven Stone
Racso v. Croven
Sixonesix v. Simipour
Buy1tofun v. Carson

FLIGHT 2

TransparentOpacity v. nerd of now
Vlade v. MagicalWizard111
riopaser v. GymNMons
chuppa v. mirrunsthis
MrPenguin93 v. davidness
Mazar v. snow-pokepoke
Aquarium1 v. Kiyo
LightCoreVGC
v. bargens
EmbCPT v. irohasu_isshiki
Gmaster v. Player One1
Wolfey
v. kamikaze
FlamingVictini v. zSinx6
Jakuzure v. Haxnandez
Rukario v. Szymoninho
LegacyVGC v. Benster
Ryu VM v. Gladion
Babbytron v. Gayogre
Metabou
v. Shinobi
OblivionVGC v. StarChar
Uncle Lou v. Celestavian
Natalie. v. Zamrock
pokebasket v. Adele
Coconut v. Tangela
AegislashMechanics v. DragonWhale
Mr.Saints v. StarKO
smithkavik v. Human
YureeVGC v. lucariojr
marilli v. Tiba
KillerQueenVGC v. Fox-0ne
Richard_5 v. Meowmixx
Kenvgc v. Alex Gomez
Dominatio v. Biosci
awakened koamala v. xtra$hine
Kyle Ayala v. Haruno
Arch11Heretic v. AwakenedCity
Fuoco24 v. PhoenixMan
Theorymon v. Youroy
Juninho21 v. Xeriann
ck49 v. Mindape
Ronintoadin07
v. randall_vgc
LJDarkrai v. ToastedCrabb
RoxasVGC v. TheBattleRoom
idiotfrommars v. Lore95VGC
ChristianDeputy v. Megamite
SableyeMyBae v. raikoo
Albert v. .Sanvy
Tamtam
v. Braseg257
Rosenkreutz v. triceratops5
Sir Scrubbington v. EspeonVGC
Lhions v. Nucleose
josito v. marcofiero
Maranga Islands
v. QueejiboVGC
Pephan v. LLeonard
Rykku v. MaxVGC
BrunoGdai v. Pyritie
2girls1muk v. Bellossom.org
bravesatlantabl
v. aeries
DaWoblefet v. lucalucario


deadline 11:59 est 4/1
 
Last edited:
JonoTv v. Zelda
ralfdude90 v. RenéVGC
DarkAssassin v. Mx0
megagen10 v. Nails
Wet Prince v. Wuhu
Maxx C v. DrakonVGC
leimin v. Stax
Rayzark v. Harambe
Mr.GX v. PinkSylvie
megathorn v. squirrelboyVGC
Feis v. Paradoxical Stone
Xloudman v. silverscavenger09
Nozelite v. mrbopper
Flynned' v. Level 56
Ezrael v. HibikiVGC
rpindahouse v. SaagAloo
Serapis v. Dynanimus
Vibez v. Cybertron
Clemens v. Banta
JUNIO v. Unreality
Brady1225 v. Psynergy
Der Dreckige Dan v. Shadow30
-Tsunami- v. Kali_
Maddo v. LordGioppino
Wid v. AleK97
Deathstroke v. @Northbridge
Porengan v. Felipe Ide
Fumito v. pokemura
shabarai v. Matame
ZettaiMan v. GoogleDad
Nido-Rus v. Yofo17
TheSaxlad v. Benyay
Spitzkopf Larry v. Jwanie
nardd v. PoliLoco
Energy v. CableVGC
Kasoman v. zephyrr
Zekira v. Infinity.Cypher
Pyreon v. Victinixy
P3DS v. Nirinbo
DennisEG v. Pohjis
Ksh13 v. catme
Knappi v. Tremendo Dude
TrickSage v. DeltaVGC
Aree v. nvakna
Kudasai v. TheFourthChaser
MogarVGC v. Memoric
Powertxo v. Pidge
dongsong v. Jhon
miltankmilk v. Tiddvicious
ExperimentGX v. Massi
Ludicolo7 v. PokemonmasterTj
ansena v. LordTheodore
Asim12 v. DeagleBeagle
JZG v. pkfly103
Darkdevil v. Steven Stone
Racso v. Croven
Sixonesix v. Simipour
Buy1tofun v. Carson

TransparentOpacity v. nerd of now
Vlade v. MagicalWizard111
riopaser v. GymNMons
chuppa v. mirrunsthis
MrPenguin93 v. davidness
Mazar v. snow-pokepoke
Aquarium1 v. Kiyo
LightCoreVGC v. bargens
EmbCPT v. irohasu_isshiki
Gmaster v. Player One1
Wolfey v. kamikaze
FlamingVictini v. zSinx6
Jakuzure v. Haxnandez
Rukario v. Szymoninho
LegacyVGC v. Benster
Ryu VM v. Gladion
Babbytron v. Gayogre
Metabou v. Shinobi
OblivionVGC v. StarChar
Uncle Lou v. Celestavian
Natalie. v. Zamrock
pokebasket v. Adele
Coconut v. Tangela
AegislashMechanics v. DragonWhale
Mr.Saints v. StarKO
smithkavik v. Human
YureeVGC v. lucariojr
marilli v. Tiba
KillerQueenVGC v. Fox-0ne
Richard_5 v. Meowmixx
Kenvgc v. Alex Gomez
Dominatio v. Biosci
awakened koamala v. xtra$hine
Kyle Ayala v. Haruno
Arch11Heretic v. AwakenedCity
Fuoco24 v. PhoenixMan
Theorymon v. @Youroy
Juninho21 v. Xeriann
ck49 v. Mindape
Ronintoadin07 v. randall_vgc
LJDarkrai v. ToastedCrabb
RoxasVGC v. TheBattleRoom
idiotfrommars v. Lore95VGC
ChristianDeputy v. Megamite
SableyeMyBae v. raikoo
Albert v. .Sanvy
Tamtam v. Braseg257
Rosenkreutz v. triceratops5
Sir Scrubbington v. EspeonVGC
Lhions v. Nucleose
josito v. marcofiero
Maranga Islands v. QueejiboVGC
Pephan v. LLeonard
Rykku v. MaxVGC
BrunoGdai v. Pyritie
2girls1muk v. Bellossom.org
bravesatlantabl v. aeries
DaWoblefet v. lucalucario
 
I wasn't tagged in this did u drop me ??

Edit: I noticed you gave my opponent the win (that was M.I.A for 6 days) and I don't log in for a day and get dropped makes sense
 
Last edited:

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 1, Guests: 0)

Top