TheGamaniac

Location
The Sargasso Sea
Real Name
Okeatos Cetan (Not really)
Favorite Pokémon
Vaporeon

Following

Top