Smogon Forums

Veleno
Veleno
omg hab ka wer du bist
Veleno
Veleno
oh juri
Leru
Leru
hi na
Veleno
Veleno
hiii <3
Leru
Leru
gibts dich eig noch auf skype
Top