Smogon Forums

Annoying Orange
Annoying Orange
gmt -5
anytime is fine w me
Annoying Orange
Lusa
ok gimme like 5-10 mins
Lusa
ok im on main as Vai Lusa, chall whenever
Annoying Orange
Annoying Orange
sorry ill be on a lot today
Annoying Orange
Annoying Orange
on rn as AOrange
Lusa
i pmed u there
Top