Smogon Forums

senpie
Is it good to battle about an hour?
MiyoKa
MiyoKa
sure
senpie
Did you already chose your mon? :)
senpie
Mine*
MiyoKa
MiyoKa
yes
senpie
And what now?
MiyoKa
MiyoKa
we've to wait perry to announce matchup
so tmrw around this time?
senpie
Yeah is good
senpie
Can you battle now?
senpie
Are you ready?
senpie
My name is fissurehax
MiyoKa
MiyoKa
oops, ready in like 30 minutes?
senpie
Ok
Top