Smogon Forums

Misaka Mikoto
Misaka Mikoto
"Oh, that's IT!"
Misaka Mikoto
Misaka Mikoto
"...Die already!!"
Misaka Mikoto
Misaka Mikoto
"I hate to do this...!"
zbr
zbr
<3!

do you use discord? O:
Top