Smogon Forums

Zokuru
Zokuru
4pm GMT-4 Sun is fine.
TDK
TDK
im down to do this tomorrow too btw, same time frame
Top