Smogon Forums

Kairak
Kairak
How does next Saturday sound?
Accelgor
Accelgor
sure, what time?
Kairak
Kairak
Whatever works best for you
Top