Smogon Forums

Kairak
Kairak
I'm est -4 so idk what time that will be for me
anime sans
anime sans
Est just changed to -5 bro
Kairak
Kairak
oh yeah lmao
how does thursday at 4:30 pm
Top