Smogon Forums

Oiseau Bleu
Oiseau Bleu
Wednesday 10pm gmt+1 (4pm in ur timezone)?
Thiago Nunes
Thiago Nunes
I will try but cant guarantee
Top