Smogon Forums

KabilaPok
KabilaPok
Saturday 1pm -4 if that's good for you
Kyundai
Kyundai
ok
Kyundai
Kyundai
hello sorry for being late, let me know when you can
KabilaPok
KabilaPok
No worries I'm available right now
Top