Smogon Forums

SubZeroMartin
SubZeroMartin
saturday 12 noon ur time?
cielbakasan
7pm is better if possible
SubZeroMartin
SubZeroMartin
3pm - 4:30pm (+5:30 timezone) tomor. PS! username?
cielbakasan
Goat ciel
cielbakasan
Hey u are available
SubZeroMartin
SubZeroMartin
Battle 7:30 pm ur time ig?
cielbakasan
Ok lets try that
Top