Smogon Forums

Ryuuji Kuroiwa
Ryuuji Kuroiwa
Sure, but can be earlier?
Meru
Meru
630pm
Ryuuji Kuroiwa
Ryuuji Kuroiwa
Im rn on ps, chall me if u want
Meru
Meru
What
Meru
Meru
think you misunderstood
Meru
Meru
what times weekend are you available i can prob make anything work
Ryuuji Kuroiwa
Ryuuji Kuroiwa
On sunday late
Meru
Meru
what time what time zone
Ryuuji Kuroiwa
Ryuuji Kuroiwa
Gmt - 5
Meru
Meru
what time
Top