Smogon Forums

Ron...5
Ron...5
bengala(What does that mean)
SacredKunoCV
SacredKunoCV
spariamo stelle in aria come bengala.
Mitsuki
Mitsuki
bengala = walking cane
SacredKunoCV
Mitsuki
Mitsuki
vulgar
Top