Smogon Forums

GasaiYunoSan
GasaiYunoSan
Can u Saturday 8pm UTC?
GasaiYunoSan
KJLX
KJLX
ok
GasaiYunoSan
GasaiYunoSan
Hi, in 15 minutes
Top