Smogon Forums

GasaiYunoSan
GasaiYunoSan
Hi, can u tomorrow 8pm UTC?
crow crumbs
crow crumbs
no, can u do monday same time if we get an extension?
GasaiYunoSan
GasaiYunoSan
If can extension, i just can 9pm UTC
crow crumbs
GasaiYunoSan
GasaiYunoSan
Hi, can u today (Tuesday) 9pm UTC?
Top