Smogon Forums

ZeroKitss
ZeroKitss
rn?
Lrogue
Lrogue
Nah, gotta sleep
ZeroKitss
ZeroKitss
we're on main send chall if you want to Zerokitss
ZeroKitss
ZeroKitss
oh i didn't see that message srry
Lrogue
Lrogue
We can tomorrow
Lrogue
Lrogue
Next weekend probably no
ZeroKitss
ZeroKitss
mmm tomorrow at 1pm gmt-5 is fine?
Lrogue
Lrogue
Mmm, not quite
Top