OFFICIAL SMOGON VGC 17 TOURNAMENT R6 [SEE POST 219]

Haven't heard from my opponent for awhile kept replying on his post he made on my page but nothing. Idk what happens now
 
FLIGHT 1

Harambe v. Nido-Rus
Nails v. P3DS
Racso v. Dynanimus
megagen10
v. captain_feathersword
TobySxE v. Buy1tofun
Darkdevil v. Tadei
Kasoman v. KennethVGC
TraceofLife v. Tremendo Dude
galih2612 v. DeltaVGC
Issa L v. Kali_
Powertxo v. warriorzzz
NightLight26 v. Infinity.Cypher
LordGioppino v. Weegah
YoungMora v. Jwanie
Asim12
v. Funkyyyyy
Nirinbo v. keyboredom
miltankmilk v. We R DNA
Matty85 v. Yofo17
Ludicolo7 v. Osirus182
Jhon v. Nickerooo
Maddo v. Ackerman
shabarai v. gene
Energy v. Dr Fidget
PokemonmasterTj v. Shrekt444
qsns v. ZettaiMan

FLIGHT 2

Mazar v. idiotfrommars
ChristianDeputy v. snow-pokepoke
Albert v. StarChar
ToastedCrabb v. ck49
Youroy v. Onox
Braseg257 v. BraindeadPrimeape
Tiba v. Mattattak
Coconut v. Raineko
Pyritie v. xJoelituh
Fuoco24 v. WonderFg
Stand Proud v. Ronintoadin07
Tangela
v. Anas2k7
BrunoGdai v. EnemyJurist
Maranga Islands v. Synre
AwakenedCity v. Emhyr
Arturo Pérez v. Megamite
TokenYT v. DragonWhale
HaxVic98 v. bravesatlantabl
Bellossom.org v. trainermessiah

I POSTED THIS PREMATURELY BECAUSE MY CLASS ENDED AND I HAVE TO LEAVE I'M FINISHING THIS UP
 
Last edited:
EXTENSION DEADLINE 3/23 @ 11:59 EST

activity wins / finishing games after deadline

FLIGHT 1

Nails v. P3DS
Racso v. Dynanimus
megagen10
v. captain_feathersword
TobySxE v. Buy1tofun
galih2612 v. DeltaVGC
Powertxo
v. warriorzzz
NightLight26 v. Infinity.Cypher
YoungMora v. Jwanie
Asim12
v. Funkyyyyy
miltankmilk v. We R DNA
Matty85 v. Yofo17
Jhon
v. Nickerooo
Maddo v. Ackerman
shabarai v. gene
qsns v. ZettaiMan
FLIGHT 2

Mazar v. idiotfrommars
ToastedCrabb v. ck49
Braseg257 v. BraindeadPrimeape
Stand Proud v. Ronintoadin07
Tangela
v. Anas2k7
AwakenedCity v. Emhyr
Bellossom.org v. trainermessiah

extensions

FLIGHT 1

Harambe v. Nido-Rus
Darkdevil v. Tadei
Kasoman v. KennethVGC
TraceofLife v. Tremendo Dude
Issa L v. Kali_
LordGioppino v. Weegah
Nirinbo v. keyboredom
Ludicolo7 v. Osirus182
Energy v. Dr Fidget
PokemonmasterTj v. Shrekt444

FLIGHT 2

ChristianDeputy v. snow-pokepoke
Albert v. StarChar
@Youroy v. Onox
Tiba v. Mattattak
Coconut v. Raineko
Pyritie v. xJoelituh
Fuoco24 v. WonderFg
BrunoGdai v. EnemyJurist
Maranga Islands v. Synre
Arturo Pérez v. Megamite
TokenYT v. DragonWhale
HaxVic98 v. bravesatlantabl

EXTENSION DEADLINE 3/23 @ 11:59 EST
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 1, Guests: 0)

Top